Bullterrier

Historik

Då rasen presenterades blev den omtalad i litteraturen som ”The New Bull Terrier” då den skiljde sig från den hitintills kända rasen ”Bull and Terriers” vilket var en kombination av bulldogg och olika terrierraser. Rasen skapare, James Hinks, mål var att skapa en helt vit hund. Dock sker en förväxling mellan vad som i gamla källor omtalas som ”Bull and Terrier” och vår egen ras. Då hade kamp mellan hundar och andra djur varit förbjudet sedan 1835, varför det inte är troligt att bullterriern blev skapad för kamp. Rasen erkändes av engelska kennelklubben 1887.

Användningsområde

Bullterrier är en utpräglad sällskapshund.

Hälsa

Rasen har vissa problem med genetiska och immunologiska defekter. Rasklubben har utarbetat ett hälsoprogram med rekommendationer av årliga tester av avelsdjuren, såsom hjärta, njurar, patella, linsluxation och hud. .

Egenskaper / Mentalitet

Rasen har ett jämnt temperament och är tålmodig med hög retningströskel. Den är läraktig, envis men vänlig. Rasen har ett öppet sinnelag med stabilt psyke och saknar vaktegenskaper. Den kräver en konsekvent uppfostran med givna regler redan från valpstadiet. Bullterriern får aldrig tro att den är herre i huset. Den är mycket intensiv och kärvänlig, vilket kan ta sig i uttryck med en burdus framfart som inte lämpar sig för småbarn. Undvik aktiviteter där kamplusten kan väckas till liv.

Storlek och utseende

Två olika rasvarianter finns; bullterrier och miniatyr bullterrier (maximal mankhöjd av 35,5 cm). Hunden ska ge intryck av att ha maximal substans för sin storlek. Rasen ska vara kraftigt byggd, muskulös, välbalanserad och rörlig, med ett intresserat, bestämt och intelligent uttryck. Unikt är den konvexa nosryggen och det äggformade huvudet. Oberoende av hundens storlek ska könsprägeln vara markerad. Färgen är helvit med svarta eller tigrerade fläckar, två- eller trefärgade med svart, brindle (tigrerad), röd eller fawn där vit färg inte är dominerande.

Pälsvård

Pälsen är lättskött och badas vid behov.

Övrigt

Det är ett viktigt beslut att skaffa hund. Att skaffa bullterrier kan vara det bästa eller det mest katastrofala du gjort. De flesta köpare förbereder sig väl. Bullterrier kan vara egensinniga och egenartade. Det sägs ibland att de inte är lämpliga som förstagångshundar men det går också att peka på det motsatta. En förutsättning för ett lyckat hundägande är att samtliga i familjen vill ha hund. Man ska tänka igenom hundköp noga, extra noga om man funderar på bullterrier. Bullterrier är både speciella och personliga och kan ställa stora krav på sina ägare.